เปลี่ยนการแสดงผล
คุณอยู่ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์>>อ่านต่อ
โครงการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2558 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร >>อ่านต่อ

กิจกรรมประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 โรงเเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูลได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการเพื่อรับนักเรียนเข้าใหม่ >>อ่านต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์เว็บไซต์ ทะเบียนหนังสือ สศศ.
ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิงค์เว็บไซต์ โทรทัศน์ครู